Analyser levert av Maritim Consultants AS

Maritim Consultants AS leverer to typer dieseldyrtester, samt flere andre analyser av diesel og oljeprodukter. Trenger du en sjekk eller godkjenning av diesel så tar vi nødvendige analyser.

Selv-testen dipstick eller Atp-test av bakterier i oljeprodukter. Med Atp-test fremkommer resultatet umiddelbart og gir en presis analyse over bakterienivået. En selv-test for å teste om du har dieseldyr trenger 2-3 dager inkubasjonstid. Denne dieseldyrtesten har navnet dipstick. En slik test med dipstick vil indikere om du har dieseldyr men ikke like nøyaktig som en Atp-test.

Atp-test analyseres oljeprodukter, gassolje, drikkevann og mye mer. Resultatet av Atp-test fremkommer i en rapport skrevet av Maritim Consultans AS.
Som en del av rapporten vil vi gi vår uttalelse til resultatet og vår videre anbefaling til eventuelle tiltak. Denne testen vil gi en presis beskrivelse av mediets innhold av bakterier. Aqua Tools er leverandør av vårt Atp-testutstyr.

Prøver for analyse med Atp-analyse kan sendes til Maritim Consultants AS

Maritim Consultants AS

Angeltveitvegen 3
NO-5363 Ågotnes
Norway

Selvtesten Dipstick er en test som tar 2-3 dager å analysere. Testen gir en god indikasjon på bakterienivået i prøven. Dipstick Combi har holdbarhetsdato og bør kastes etter at denne har gått ut. Fullstendig bruksanvisning medfølger hver dieseldyrtest. Maritim Consultants AS lagerfører Dipstick Combi til konkurransedyktige priser. Send en forespørsel eller kjøp her.

ATP-analyse blir levert av Aqua-Tools.

Få tilsendt dieseldyrtest eller send oss 15 - 50ml diesel.