Alle Analyser: Få Innsikt i Din Tank med Våre testtjenester

Våre Analyser: 

Dersom du eller din bedrift ikke finner den spesifikke analysen du trenger blant våre standardanalyser, er du velkommen til å kontakte oss. Vi tilbyr også skreddersydde analyser på forespørsel. Hvis vi ikke selv utfører den ønskede analysen, har vi et omfattende nettverk av samarbeidspartnere som kan bistå.

 

Dieseldyr :

En analyse hos oss vil raskt avdekke eventuelle problemer med dieseldyr. Den videre prosedyren avhenger av omfanget av veksten som er påvist. I noen tilfeller kan det være nødvendig med en grundig rengjøring, mens det i andre tilfeller kan være tilstrekkelig å tilsette biosider eller biostater. Det viktigste for å forebygge dieseldyr er å opprettholde systemene så vannfrie som mulig.

Flammepunkt:

Flammepunktet er den laveste temperaturen en brennbar væske kan oppvarmes til før det dannes tilstrekkelig med gass over væskens overflate, slik at gass/luftblandingen kan antennes av en tennkilde. En flammepunktsanalyse gir mulighet til å vurdere om en olje er forurenset, spesielt når det gjelder innblandinger med lavere flammepunkt.Gir umiddelbare og nøyaktige resultater for bakterienivået i oljeprodukter.

Vanninnhold:

For å kvantifisere vanninnhold ned til 1 ppm, anvendes coulometrisk Karl-Fisher titrering. Små mengder vann i visse systemer kan føre til korrosjon. Økende vanninnhold kan resultere i oksidasjon av oljen, med tap av nøkkelkvaliteter, og i verste fall, potensielt føre til systemhavari.

Partikkeltelling: 

Automatisert partikkeltelling gir nøyaktig informasjon om antallet faste partikler i ulike størrelser i oljen. Denne analysen er vanligvis brukt for hydraulikkoljer og gir innsikt i nivået av forurensning i oljen.

Hvordan sendes prøver for analyse?

Send dine spørsmål om disse testene til oss og vi gir deg en tilbakemelding

Send inn en forespørsel
Dieseldyr test
Maritim Consultants AS

Maritim Consultants AS

Angeltveitvegen 3 NO-5363 Ågotnes
post@maritim.as