Dieseldyr på tanken

Forebygging av Dieseldyr for å Unngå Store Utgifter

Maritim Consultants AS, en ledende aktør innen maritim konsultasjon og service, deler verdifulle tips og råd for å bekjempe dieseldyr og unngå kostbare prosesser med tankvask og havari. I dag har vi gleden av å snakke med daglig leder Thomas Angeltveit for å få dypere innsikt i denne stadig økende problematikken som diesel står overfor. 

 

Hvordan vil du beskrive problemstillingen knyttet til dieseldyr som du ser oftest i din hverdag som daglig leder i Maritim Consultants AS?

Det er dessverre et utbredt problem i alle kjøretøy med diesel som drivstoff. Dieseldyr kan raskt formere seg i alle dieseltanker, både til lands og til vanns. Det vi oftest ser er dieselfiltre full av sleipe, gele-aktige klumper som blokkerer drivstofftilførselen mellom tank og motorsystem. Før motoren stopper kan du høre at turtallet blir ujevt, dette skyldes at dieseldyrene og avleiring fra disse minsker dieseltilførselen. Slam og drit fra dyrene må da fjernes fra tank og alle andre deler som er i kontakt med den infiserte dieselen. Her møter vi nye utfordringer, f eks har ikke alle tanker inspeksjonsluke, om du er så heldig å ha inspeksjonsluke så kan det vise seg at tanken er delt inn i flere mindre rom inne i tanken. Og må alle disse små rommene i tanken rengjøres? Dette er eksempler på problemstillinger vi møter på daglig i kampen mot dieseldyr.

 

Hvilken type kunder kontakter dere vanligvis, og hva slags henvendelser dreier seg ofte om?

Kunder som kontakter oss er alt fra private seilbåt-eiere med en mindre dieseltank til oljeplattformer med enorme tankanlegg. Jeg sier kunder, men ofte handler kontakten om råd og veiledning rundt problemstillingen. Bortsett fra noen tellerskrit så koster det ingenting å kontakte oss for råd og veiledning.

 

Hvordan har rådgivning vært en sentral del av deres virksomhet, og hva innebærer det når dere kontaktes om tilfeller med påvist dieseldyr?

Helt fra selskapet ble stiftet i 1991 har slik rådgivning vært en stor del av vår virksomhet og det ønsker vi å fortsette med, selv om ikke kunder ender opp med å kjøpe produkter eller tjenester fra oss. Når vi kontaktes om tilfeller med påvist dieseldyr er det først og fremst en jobb som må gjøres med å fjerne slam og drit fra dieseltanken. I mange tilfeller må også rør og slanger blåses igjennom med trykklyft, eller det kan være enklere å bytte til nye. Dette er en jobb som mange båteiere gjør selv, det er også mulig å få oss eller andre firma til utføre jobben. I tillegg til rengjøring blir tanken desinfisert med biocid som dreper. Her hjelper det ikke med produkter som selges din lokale bensinstasjon eller bil butikker. Det er en ufordring med alle disse dieseltilsettningene som også skriver på flasken at det hjelper mot diesldyr. Vi har testet utallige slike produkt og de fungerer ikke på å drepe og er dårlige til å forebygge. Ofte så fjerner de noe av vannet i dieselen og kan da påstå på etiketten at de hjelper mot dieseldyr. Andre økonomiske konsekvenser av dieseldyr kan være deler i motoren som skades og må erstattes.

 

Hva er noen av de økonomiske og praktiske konsekvensene av dieseldyr?

Når dieseldyr lever lenge i en tank vil de tære på selve tanken, korrosjon i ståltanker kan også gi store konsekvenser. Konsekvensene av dieseldyr kan også være livsfarlig. Ofte vet ikke småbåteiere at det ligger dieseldyr som et teppe på bunn av tanken. Når båten kommer ut i dårlig vær, med høye bølger, vil slam, dyr og drit virvles opp og blokkere drivstofftilførsel eller dieselfilteret. Da stopper motoren og nærmeste redningsskøyte er din eneste sjanse. 

 

Hvilke tiltak anbefaler du til kunder som kontakter Maritim Consultants AS? 

Jeg må svare litt generelt på spørsmålet ditt, fordi det selvsagt er store forskjeller på tankanlegget ombord i en ferge, offshore-skip eller en oljerigg. Slike tankanlegg krever en annen tilnærming sammenlignet med en 60 liters tank ombord på en seilbåt. Uansett størrelse er det viktig å opprettholde god tankhygiene og holde tanken fri for vann. Hyppig drenering av dieseltanken, om mulig, vil også redusere risikoen for dieseldyr. For større tankanlegg anbefaler vi å sjekke dieselen jevnlig med en dieseldyrtest, for eksempel en dipstick-test. Vi anbefaler i tillegg å sende oss en prøve for Atp analyse ved jevne mellomrom, eks hver 3. måned eller som et minimum halvårlig.

 

Større tankanlegg kan da doseres forebyggende ved behov. For mindre dieseltanker er en slik tilnærming mye å be om. Vår anbefaling for dieseltanker under 1000 liter er å forebygge ved hver fylling. Før første forebyggende dosering anbefaler vi å ta en Atp analyse eller en dipstick test for å være sikker på at tanken ikke er full av dyr som vil skape problemer. Bio Protect 2 vil drepe dieseldyr og hindre videre vekst, men vil ikke fjerne døde dieseldyr eller avleiring fra disse. Dyrene og den gele-aktige massen må da suges ut og tanken tilsettes drepende dosering. Deretter forebygging ved hver fylling. Som oftest vil Atp analysen vise akseptable verdier, og dieseldyrtesten dipstick vil oftest ikke gi utslag, da kan og bør forebygging startes umiddelbart.

 

Hvordan kan båteiere få tilgang til Bio Protect 2, og hvor kan de få mer informasjon?

Bio Protect 2 er tilgjengelig for kjøp gjennom vår nettbutikk på Maritim Consultants AS sin hjemmeside. Dieseldyr.no er også en vei inn til vår hjemmeside. Her kan du finne mer informasjon og veiledning om produktene vår, samt råd om hvordan de brukes mest effektivt for å forebygge eller drepe ned dieseldyr.

 

Hva er de typiske tegnene på tilstedeværelse av dieseldyr, og hvordan kan båteiere identifisere disse tegnene tidlig?

Typiske tegn på dieseldyr er tilstoppede eller drit i filtre. Du kan også høre at turtallet blir ujevnt når du kjører. Viss du kan drenere fra bunn av tanken vil det første som kommer ut være en mørk, sleip masse eller gjørme. Båteiere og andre med dieselkjøretøy og tanker bør være oppmerksomme på disse tegnene og utføre jevnlige inspeksjoner av tanken for å oppdage eventuelle problemer tidlig. Dieseldyr er fellesbetegnelse på alle arter av bakterier, sopp og mugg som kan leve i diesel. De ulike artene kan vise seg noe ulikt i konsistens og farge.

 

Til slutt, hva skiller Bio Protect 2 fra andre produkter mot dieseldyr, og hvorfor bør båteiere velge dette?

Bio Protect 2 er en av de mest effektive løsningene mot dieseldyr på markedet. Mens det finnes flere produkter tilgjengelig, har Bio Protect 2 vist seg å være svært effektivt i å bekjempe problemet. Med sin enkle påføring og pålitelige resultater, er Bio Protect 2 det ideelle valget for dieseleiere som ønsker å beskytte sine drivstoffsystemer mot dieseldyr og unngå farlig situasjoner og kostbare rensingsprosesser.

 

Dette intervjuet gir et innsiktsfullt perspektiv på viktigheten av å forebygge dieseldyrproblemer og hvordan Bio Protect 2 kan være en verdifull løsning for alle som kjører diesel. For mer informasjon ta kontakt med Maritim Consultants AS. 

0
Feed

Skriv en kommentar